Det er tradisjon for at alle i styret samles rundt bordet ved det første møtet, så både 2. og 3. vara var tilstede. Neste planlagte styremøte i Østfold Bondelag er 9. mai 2012, og der vil selvsagt årets Jordbruksforhandlinger stå i sentrum.

Link til oversikt nytt styre i Østfold Bondelag finner du her.