- Gjennom fondet kan vi være med på å gi et bidrag som er til nytte for landbruket, samfunnet og den enkelte bonde. Bærekraft dreier seg om å ta vare på nåtiden slik at vi er rustet for fremtiden. Det er en tankegang som sitter dypt hos bønder, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

 

I november 2019 inngikk Norges Bondelag og Gjensidige ny forsikringsavtale for de fem neste årene. Gjennom avtalen ble det også opprettet et eget bærekraftfond. Fondet på 10 millioner kroner årlig skal brukes til skadeforebyggendetiltak som bidrar til at næringen innfrir sine klimaforpliktelser og samtidig reduserer sannsynligheten for skader.

Les mer om Norges Bondelag og Gjensidiges Bærekraftfond

Også Gjensidige har stor tro på bærekraftfondet.

- Vi ønsker gjennom denne unike satsingen å bidra til at tiltak settes i gang. Vi er stolte av det gode samarbeidet med Norges Bondelag, og har tro på at vi med bærekraftfondet kan gjøre en forskjell.  Målet vårt er å bidra til et levedyktig og fremtidsrettet landbruk, sier Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør for næringsliv i Gjensidige.

Midler og søknader

Det åpnes for å søke om både individuelle og kollektive midler. Tiltak som kan få støtte vil være innenfor skadeforebygging, som for eksempel å redusere skadeomfang ved brann, bygningsskade, flom, styrtregn, tørke og maskinskade. Tiltak innen klimatilpasning og bedring av dyrevelferd kan også få støtte. Det kan også gis støtte til tiltak som kommer grupper av bønder til gode eller som vil være til fordel for landbruket som helhet.Søknadsfrist for kollektive tiltak i 2020 er 1.oktober, mens individuelle søknader behandles forløpende.

Man må være bonde, medlem av Norges Bondelag og kunde i Gjensidige Forsikring for å få midler rettet mot gårdsdrifta (individuelle tiltak).

-Det lønner seg å være medlem av Norges Bondelag. Som medlem har du fordeler som kommer gården, drifta og menneskene til gode, sier Sigrid Hjørnegård.