Heidi Kirkeby har lang erfaring fra mange organisasjoner, deriblant har hun hatt mange ulike roller for Østfold Bondelag, både som tillitsvalgt og ansatt. Etter at hun sluttet som organisasjonssjef i Østfold Bondelag i 2010, har hun jobbet som kommunikasjonssjef i Indre Østfold Renovasjon i fem år. Hun kommer nå fra stillingen som generalsekretær i Norges Birøkterlag.