Erlend Lund Kvernenes er 27 år, og er født og oppvokst på gård med melke- og kornproduksjon i Trøgstad i Indre Østfold kommune. Han har nylig flyttet tilbake til Båstad etter et vikariat på Vestlandet. Han har en bachelor i natur- og miljøforvaltning fra Universitetet i Sør-Øst Norge og er agronom fra Tomb videregårende skole.

Elend har erfaring som landbruksvikar, både i Østfold og på Vestlandet, og kjenner landbruket godt.

Vi ønsker Erlend hjertelig velkommen til oss i Østfold Bondelag.