Ida Marie Strekerud har nylig forsvart sin masteroppgave på Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), som sammenlikner klimaavtrykket mellom bygg i massivtre og betong. Hun har organisasjonserfaring fra 4H og Bygdeungdomslaget, og har i de to siste årene vært timeansatt hos Østfold Bondelag, der hun blant annet har jobbet med årsmeldinger, vervekampanje og fagseminaret på Markens Grøde. Vi ønsker Ida Marie velkommen til Østfold  Bondelag!