Natt til søndag 24. september blei ei søye tatt på beite i Trøgstad kommune. Dette til tross for at beitet er gjerdet med tre strømførende tråder med sterk spenning (6 000 volt) og at det ligger nær bolighus. Dyreeieren betegner ulven som lite sky, og lever nå med ulven tett på beiter og bolighus. Han må holde sauene sine inne om natta, noe som går ut over vinterfôret.

På bakgrunn av denne hendelsen, og fordi faren for flere angrep er stor, sendte Østfold Bondelag  søknad om skadefelling av Trøgstad-ulven til Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Dette er andre gang denne beitesesongen at Østfold Bondelag sender en slik søknad. I august sendte fylkeslaget en søknad om å felle en ulv som hadde tatt sau i Degernes og Halden. Denne søknaden blei avslått av Fylkesmannen, men Østfold Bondelag anket klagen, og denne er nå oversendt Miljødirektoratet for videre behandling.