Stillingen i Østfold Bondelag er som rådgiver og hun vil jobbe med saksbehandling, næringspolitikk, utadretta virksomhet og tradisjonelle organisasjonssaker.