Norges Bondelag har sett et utkast til filmen. Filmen viser situasjoner der dyr blir dårlig behandlet, og grove regelverksbrudd.

– Handlinger hvor dyr behandles dårlig er uakseptabelt. Dyr skal behandles med respekt og regelverket skal følges, sier kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen.

Filmen er basert på skjulte opptak fra flere grisehus.

– Filmen vil skape et inntrykk av at det som vises gjelder hele næringa. Det er et bilde vi ikke kjenner oss igjen i. I Norge har vi mange flinke svinebønder som jobber hardt for at dyra skal ha det bra og være friske, sier Jakobsen.

Norges Bondelag er opptatt av at landbruket skal være ei åpen næring.

– Vi vil fortelle hvordan bonden jobber, og alle skal være trygge på at næringa tar dyrevelferd på alvor, sier Jakobsen.