Norsk Havreforening inviterer til Åpent Norsk Havremesterskap 2012. Bakgrunn for konkurransen er underdekning av norsk mathavre og kvalitetsproblemer i norsk fôrhavre i de siste årene. Problemene er løst med import av mathavre og generell prisreduksjon på havre i tillegg til kvalitetstrekk for mykotoksiner, som i praksis blir en dobbel straff. Det er tid for å dyrke havre av god kvalitet, og også å gi den gode havren den prisen den fortjener.

Ansvarlig for gjennomføring av konkurransen er Romerike Landbruksrådgiving ved leder Jan Stabbetorp. Konkurransen skjer på Hvam videregående skole, Nes i Akershus, på Romerikes leireslette mellom Kløfta og Kongsvinger.

Lagkonkurranse
En eller flere bønder, rådgivere, byråkrater, kornhandlere, landbruksjournalister eller andre med interesse for havre inviteres til å danne dyrkingslag. Bedrifter og organisasjoner har også anledning til å delta. Med flere på laget kan man dele erfaringer, diskutere seg fram til en god plan, diskutere under veis, dele risikoen og gevinsten.

Deltakerlagene får tildelt 3 forsøksruter på 3 x 8 meter på Hvam. Alt arbeid med dyrkingen gjennomføres av Romerike Landbruksrådgiving. All jordarbeiding, ugrassprøyting og dato for såing er lik for alle felt.

Laget med størst dekningsbidrag etter dyrkningen vinner en pengepremie på maksimalt kr 60 000,- Det tas forbehold om antall deltakere. Deltakeravgiften er kr 5 000,- pr lag og antall lag er maksimalt 12 og minimum 6. Deltakeravgiften kan utgiftsføres og premien er skattbar inntekt.

Frist for påmelding er 1. april, og påmeldingsskjema og annen informasjon om konkurransen finnes på www.norskhavre.no.

Deltakende lag og sponsorer presenteres på havreforeningens årsmøte og fagdag på Hvam fredag 13. april.