Trygghet og helse i landbruket.
 
Landbruksnæringa kan vise til nedslående tall når det gjelder alvorlige ulykker knyttet til arbeid på norske gårdsbruk. Dette har resultert i ei nasjonal kampanje hvor HMS blir satt i fokus.
Østfold Bondelag var representert på et møte i Oslo forrige uke, hvor denne kampanjen ble diskutert og planlagt.
Alt 5. juni går startskuddet for den omfattande HMS -kampanjen. Planen er at det skal arrangeres møteplassar, kurs og markdagar i nesten hver eneste kommune i heile landet. Målet er selvsagt å få ned tallet på arbeidsulykker i landbruket.
 
Kampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom de fleste aktørene innenfor landbruket. I den nationale styringsgruppa sitter representanter for Landbrukets HMS-tjenester, Norges Bondelag, TINE, Gjensidige, Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Landbrukstjenester og Norges Bonde- og småbrukarlag.
 
Det vil bli arrangert et koordineringsmøte for kampanjen i Østfold i løpet av mai.
 
 
Kontaktpersoner i Østfold:
 
Per J. Obrestad, Distriktsleder Østlandet, Landbrukets HMS-tjeneste per.obrestad@lhms.no tlf. 915 30 608
 
Une Leirset Tysdal, HMS-ansvarlig Østfold Bondelag une.leirset.tysdal@bondelaget.no tlf. 69 89 81 50
 
Les mer om prosjektet her.
Bondelagets Temasider om Helse, Miljø og Sikkerhet