Øystein Toverud var innom både forvaltningen av ulv, villsvin og gås da han var hos Østfold Bondelag. Han redegjorde for utmarksavdelingens arbeid innenfor mange felt. Når det gjaldt ulveforvaltningen var det særlig byrdefordelingsprinsippet som ble diskutert.

Utmarksavdelingen ønsket også å høre fylkesstyrets mening i forhold til nedlsagsfelt og arbeidsområder for Utmarksavdelingen. Fylkesstyret ga sin tilslutning til at det kan utvides. Det ble en god diskusjon og mange viktige temaer ble belyst. Østfold Bondelag er medeier i Utmarksavdelingen og fylkesleder Martha Mjølnerød sitter i styret.

- Vi er heldige som har en slik kapasitet som Utmarksavdelingen representerer, sa Mjølnerød. Vi har samarbeidet om både ulve- og gåseproblematikk. Vi skal fortsette det gode samarbeidet, slik at vi sammen kan bidra til å løse grunneiernes utfordringer, samtidig som vi gir hjelp til å se muligheter, avsluttet Mjølnerød.

Les mer om Utmarksavdelingens arbeid.