-Misforholdet mellom de gode formuleringene i landbruksmeldinga og tilbudet i jordbruksoppgjøret viser at det er drakamper internt i regjeringen med hensyn til hvordan regjeringens målsettinger skal realiseres, sa Gimming.

-Når det er sagt så viser merknadene i innstillingen fra næringskomiteen at Høyre og Fremskrittspartiets alternativ vil ha alvorlige konsekvenser for landbruket. Frp's forslag om å fjerne tollen på korn og kraftfor vil utradere norsk kornproduksjon og få store konsekvenser for hele norsk landbruk. I det viktige arbeidet som vi må gjøre fram til valget i 2013, må vi våge å peke på de politiske alternativ som er nærmest våre krav, avsluttet Bjørn Gimming.