Som en del av avtalen ble det bestemt at staten kjøper ut inntil 40 millioner liter kumelkkvote. Det er satt av 200 millioner kroner til dette utkjøpet. Resten av melkeoverskuddet skal reduseres ved forholdstall, altså at alle melkebønder får produsere prosentvis likt mindre melk.

Norske melkebønder må redusere melkemengden med nesten 100 millioner liter etter at det fra 2021 ikke lenger kan gis støtte til eksport av Jarlsberg og andre oster. Dette som følge av WTO-regler.

Det er Landbruksdirektoratet som administrerer ordningen og utkjøpet. Dette er verdt å merke seg:

  • Oppkjøpsordningen går etter «først til mølla»-prinsippet. I de regionene hvor det er større interesse for å selge kvote enn regionens andel av de 40 mill. literne som skal selges, blir det altså de som meldte sin interesse først som får selge til staten til den fastlagte prisen.
  • Kvoteeier kan selge hele eller deler av grunnkvoten. Minimum 80 prosent av kvotemengden som selges må selges til staten, til fastlagt pris. Denne prisen varierer fra region til region utfra markedspris. Inntil 20 prosent av kvotemengden som selges, kan selges på det private markedet.
  • Kvotesalget foregår i to trinn. Først melder kvoteeier Landbruksdirektoratet hvor stort kvotevolum som ønskes solgt til staten. Når Landbruksdirektoratet har mottatt denne påmeldingen for å delta i oppkjøpsordningen, og man er innenfor kvotemengden som er avsatt i produksjonsregionen, vil man få beskjed fra Landbruksdirektoratet om å sende inn selve søknaden om salg av grunnkvote. Frist er 31/3-2020. Kvotemengden som meldes inn i trinn 1 er ikke bindende. Det er først når søknaden sendes i trinn 2 at volumet er bindende.
  • Salg av grunnkvote får virkning fra 1. januar 2021. De som selger nå, kan altså produsere i hele 2020. Oppgjør for kvotesalget er planlagt i januar 2021.

For geitemelkkvoter gjelder den ordinære kjøp/salgsordningen med anledning til å selge 80 prosent privat og 20 prosent til Staten. Her er frist for innmelding 1. august 2020.

Les mer om salg av melkekvoter, og om hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet.
Landbruksdirektoratet har også en veiledning som er nyttig.

Les også: Stor interesse for salg av melkekvote

Kontaktperson for kvoteordninga for melk i Norges Bondelag er Anders Huus.