Nå kan du melde interesse for salg av melkekvote

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

Som følge av avtalen om melkekutt som Norges Bondelag og regjeringa inngikk i høst, ble det åpnet for salg av kumelkekvoter til staten 2. januar 2020. Ett døgn etter at det ble åpnet for påmelding, kan Landbruksdirektoratet melde om stor pågang.

Som en del av avtalen ble det bestemt at staten kjøper ut inntil 40 millioner liter kumelkkvote. Det er satt av 200 millioner kroner til dette utkjøpet. Resten av melkeoverskuddet skal reduseres ved forholdstall, altså at alle melkebønder får produsere prosentvis likt mindre melk.

Norske melkebønder må redusere melkemengden med nesten 100 millioner liter etter at det fra 2021 ikke lenger kan gis støtte til eksport av Jarlsberg og andre oster. Dette som følge av WTO-regler.

Det er Landbruksdirektoratet som administrerer ordningen og utkjøpet. Dette er verdt å merke seg:

  • Oppkjøpsordningen går etter «først til mølla»-prinsippet. I de regionene hvor det er større interesse for å selge kvote enn regionens andel av de 40 mill. literne som skal selges, blir det altså de som meldte sin interesse først som får selge til staten til den fastlagte prisen.
  • Kvoteeier kan selge hele eller deler av grunnkvoten. Minimum 80 prosent av kvotemengden som selges må selges til staten, til fastlagt pris. Denne prisen varierer fra region til region utfra markedspris. Inntil 20 prosent av kvotemengden som selges, kan selges på det private markedet.
  • Kvotesalget foregår i to trinn. Først melder kvoteeier Landbruksdirektoratet hvor stort kvotevolum som ønskes solgt til staten. Når Landbruksdirektoratet har mottatt denne påmeldingen for å delta i oppkjøpsordningen, og man er innenfor kvotemengden som er avsatt i produksjonsregionen, vil man få beskjed fra Landbruksdirektoratet om å sende inn selve søknaden om salg av grunnkvote. Frist er 31/3-2020. Kvotemengden som meldes inn i trinn 1 er ikke bindende. Det er først når søknaden sendes i trinn 2 at volumet er bindende.
  • Salg av grunnkvote får virkning fra 1. januar 2021. De som selger nå, kan altså produsere i hele 2020. Oppgjør for kvotesalget er planlagt i januar 2021.

For geitemelkkvoter gjelder den ordinære kjøp/salgsordningen med anledning til å selge 80 prosent privat og 20 prosent til Staten. Her er frist for innmelding 1. august 2020.

Les mer om salg av melkekvoter, og om hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet.
Landbruksdirektoratet har også en veiledning som er nyttig.

Les også: Stor interesse for salg av melkekvote

Kontaktperson for kvoteordninga for melk i Norges Bondelag er Anders Huus. 

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha plantevernbevis. Har du ikke dette fra før må du gå et grunnkurs, har du tatt dette tidligere må du gå fornyingskurs hvert tiende år. NLR Øst tilbyr kurs, sjekk tilbudet her

Bli med i stormøte og fakkeltog

Fylkesleder oppfordrer alle berørte til å møte opp til fakkeltog for å vise sin bekymring for at vårt område blir et ulvereservat. - Vi reagerer kraftig på den politiske håndteringen av saken, og krever at ulveforliket i Stortinget etterleves av regjering og forvaltning, sier fylkesleder i Akershus og Østfold Bondelag.

Inn på tunet konferanse

Fylkesmannen inviterer alle Inn på tunet tilbydere til konferanse for faglig påfyll og mulighet for å utvide det faglige nettverket. Temaet for årets konferanse som går av stabelen lørdag 21. mars er barn og unge.

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen.

Lokallagssamling i Østfold Bondelag

Torsdag 30 januar inviterer Østfold Bondelag til lokallagssamling på Bøndenes Hus i Råde. Her samles styremedlemmer fra lokallagene rundt omkring i fylket til politisk og faglig oppdatering.

Styrer mot ulvereservat

Regjeringa nekter igjen å regulere ulvebestanden etter Stortingets vilje. – Vedtaket om å felle kun én flokk vil øke konfliktnivået, og viser at regjeringa ikke har til hensikt å følge bestandsmålet som er satt av Stortinget. I realiteten sier man her at ulvebestanden i Norge skal økes, mener Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Er kjøtt bærekraftig

Landbrukspodden om kjøtt og bærekraft

Nok et gjenhør med en populær episode fra året som gikk når vi spør om kjøtt er bærekraftig? Silje Lundberg i Naturvernforbundet og Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse er på plass i studio for å gi svar.

Kjære medlemmer, tillitsvalgte, kollegaer og venner!

2019 går mot slutten. Selv om det ikke er julestemning ute, står høytiden for døren. Det er mye som skal ordnes på oppløpssiden. Men etter hvert skal tempoet ned. Bare det nødvendige skal gjøres. De fleste av oss får samlinger med slekt og venner de nærmeste dagene.

Julefreden senker seg

Fra og med fredag 20. desember og fram til torsdag 2. januar er kontoret til Østfold Bondelag stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt år. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Ku på beite på Kjerringøy

Kan gi tilliten Mattilsynet trenger

Rapporten om Mattilsynets forvaltningspraksis ble lagt fram i dag. Den befester tillitskrise. Bondelaget har tro på flere av endringsforslagene.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
29
januar

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Torsdag
30
januar

Lokallagsamling

Torsdag
27
februar

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim

Våre samarbeidspartnere