På veien for norsk mat

Leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud startet med å ønske ordførere, bondelagsmedlemmer og andre frammøtte velkommen, og takket for støtten til norsk landbruk. Han sa videre at årets jordbruksforhandlinger endte med brudd fordi avstanden mellom krav og tilbud var for stor.

Vi vil ha ei inntekt til å leve av, mulighet til å investere, gårder som er tilpasset sitt ressursgrunnlag og velferdsordninger som gir oss en trygg hverdag, sa Bergerud.

Han oppfordret videre de frammøtte til å sette pris på maten vi produserer, kulturlandskapet vi lager, matsikkerheten og arbeidsplasser på og rundt gården.

Østfold Bondelag sender i dag Andreas Næss til Oslo og Stortinget med et viktig budskap; at vi trenger en fremtidstro, avslutta fylkeslederen.

 

Ta bøndene på alvor!

Rådeordfører René Rafshol stilte i t-skjorte med «Bondevenn» på da han møtte bøndene. Han framholdt hvor viktig bøndene er, både nasjonalt og lokalt. Rafshol framholdt hvor viktig bøndene er for Råde-samfunnet, både som Østfolds matfat, men også som samarbeidspartner gjennom mange år på arrangementer som Råde Parkfestival, Råde Gårdsfestival, Sommertoget, og sist 17. mai-kortesjen i fjor.

 

Norsk landbruk er med å sikre spredt bosetting i hele landet, noe som er viktig for turismen. Hadde det ikke vært for bonden så hadde de idylliske plassene vært grodd igjen, slik det er i Sverige. Så derfor er det viktig med både store og små bruk i hele landet vårt, sa Rafshol.

Bonden er viktig for selvforsyning av trygg norsk mat og drikke. Hvis det kommer en pandemi som gjør at vi ikke får mat fra andre land slier vi, derfor er det viktig med en viss selvforsyningsgrad. Årets jordbruksoppgjør er viktig for nyrekruttering, og ikke minst at bønder vil fortsette. Som ordfører og Bondevenn, mener jeg at Stortinget må ta bøndene på alvor. Bonden er helt avgjørende, og jeg støtter dere fullt ut, avsluttet Rådeordføreren   

 

Utviklinga må snus

Mosseordfører Tollerud sa at sentraliseringa må stanses og at det må legges til rette for at naturressurser over hele landet tas i bruk til matproduksjon.

Vi trenger flere, ikke færre matprodusenter, sa Tollerud. Landbruket skal ikke være avhengig av idealisme – dere skal ha en inntekt det er mulig å leve av. Dette vil være avgjørende for framtidig rekruttering og at de unge vil inn i næringa. Vi må gi de unge framtidshåp! Nå er det bondens tur! Slik avsluttet Hanne Tollerud sin appell til de mange frammøtte.

 

Se flere bilder på Østfold Bondelags Facebookside: https://www.facebook.com/ostfoldbondelag