Det var stortingsrepresentantene Ingjerd Schou (H), Stein Erik Lauvås (Ap), Svein Roald Hansen (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp) som tok imot Østfold Bondelags delegasjon bestående av Svend Arild Uvaag, Ole-Kristian Bergerud, Trude Hegle og Jon Stumberg på det som trolig blir region Viken sin eneste travbane framover.

Østfold Bondelag tok opp dagsaktuelle temaer som ulveforvaltning innen rovdyrsona, det stadig økende presset på våre næringsarealer i hele fylket og aktuelle temaer til årets jordbruksforhandlinger. På det siste temaet var det blant annet kuttet i arealstøtte til gras i Østfold, mulighet for å sette av penger på et fond til klimatiltak og økt verdiskaping innen grøntnæringa som opptok bøndene.

Politikerne på sin side var opptatt av behovet for mange flere arbeidsplasser, og muligheten for økt satsing på massivtre i skog i Østfold. Villsvin var et annet tema begge parter hadde mange meninger om.

Avslutningsvis delte Bondelaget ut papirposer med matvarer som er produsert og videreforedla i Østfold. I posen fant politikerne økologiske gulrøtter fra Jens Edvard Kase og Stig Gammelsrød (Rygge), lomper fra Buer (Askim), Kjartan’s bringebærhonning fra Solhøy bigård (Trøgstad), Odelia rapsolje (Askim), økologisk mel, dyrket av Kjell Kristian Skaarer og Holli mølle og (Eidsberg /Spydeberg).

 «-Det er viktig at politikerne ser at Østfold er et mangfoldig fylke, og at vi tar vare på mangfoldet», avsluttet fylkesleder Uvaag.