Norges Pelsdyralslag satte i 2010 et mål om å doble pelsproduksjonen i løpet av 10 år. Minkproduksjonen har økt fra vel 500 000 til over 800 000 skinn i løpet av de fire siste årene. Pelsmarkedet i verden har vokst med 50 % siden tusenårsskiftet. Norges Pelsdyralslag har tro på en fortsatt god markedssituasjon og arbeider aktivt med rekruttering av nye pelsdyrbønder. I løpet av det siste året har 20 nye bønder valgt å satse på en fremtid som reve- eller minkprodusent. Næringen tilbyr fadderordning for nye produsenter, samt gunstig finansiering og ulike forskuddsordninger.

Program Kommunehuset i Rakkestad 18.11.13 kl:

Kl: 19.00 Pelsproduksjon

Kl: 19.30 Dyrevelferd

Kl: 19.45 Driftsplanlegging og økonomi

Kl: 20.15 Pause

Kl: 20.45 Fôrkjøkkenet orienterer

Kl: 21.00 Pelsmarkedet

Kl: 21.30 Oppsummering

 

Påmelding til post@norpels.no eller ring Norges Pelsdyralslag på tlf: 47 80 72 00, husk å oppgi antall personer og møtested. Frist for påmelding er 5 dager før møtet.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Torkil C. Tveter

Markedssjef / rekruttering

Norges Pelsdyralslag

tveter@norpels.no / mob: 92 22 30 80