Forarbeidet til årets jordbruksforhandlinger er i gang i Østfold Bondelag. Før høringsfristen har 22 av 24 lokallag i Østfold Bondelag gitt sine innspill, og tirsdag denne uken var turen kommet til møtet hvor organisasjoner og avlslag i landbruket gir sine signaler.

- Situasjonen i år er nok mer krevende enn noen gang, sa fylkesleder i sin åpning før han understeket betydningen av at fylkesstyret får tydelige signaler fra de som best kjenner markedsmuligheter og utfordringer innenfor de ulike produksjonene.

Så langt har det kommet innspill fra lokale og regionale representanter for slaktekyllingringen, kalkunringen, Norsvin, Felleskjøpet Agri, produsentlagene i TINE, TYR, Norske Landbrukstjenester, Birøkterlag med flere.

Innspillene vil bli forelagt fylkesstyret for behandling i de neste to styremøter i Østfold Bondelag. Endelig avgivelse av innspill til årets jordbruksforhandlinger fra Østfold Bondelag vil være senest 13. mars