Lurer du på hvem som sitter i felles korn- og miljøutvalg for Akershus og Østfold? Sjekk her.

Utvalgets mandat er å komme med innspill til styrene i begge fylkeslag, med bakgrunn i sitt arbeidsfelt. Være en fagruppe på tema korn- og miljøspørsmål. Alle aspekter som vedrører korn- og miljø er relevant for utvalget å ha en formening om. Utvalget utarbeider eget innspill foran jordbruksforhandlingene hvert år, som leveres til de respektive fylkeslag, og er dermed med å danner grunnlaget for det innspillet som fylkeslagene spiller inn til Norges Bondelag senere i vinter. Har du forslag eller synspunkter som du mener utvalget bør se nærmere på, ta kontakt med en av de som sitter i utvalget.