Fra 1. februar 2012 vil identitetskontroll av utlendinger som skal ha D-nummer for å få skattekort, eller fødselsnummer ved innflytting, foregå ved 41 utvalgte skattekontor. I Skatt Øst er det følgende skattekontor som utfører denne tjenesten: Oslo, Sandvika, Lillestrøm, Gjøvik, Fredrikstad, Hamar og Tynset

Utenlandske arbeidstakere må ha D-nummer for å få skattekort. Alle som skal ha D-nummer må selv møte opp på skattekontoret og vise gyldig legitimasjon. Også ved melding om innflytting til Norge er det krav om personlig fremmøte og legitimasjon.

Kortere saksbehandlingstid

-Endringene kan resultere i lengre reisevei for publikum, men sikrer god og riktig veiledning første gang. Skattedirektoratet forventer at en av effektene av ny organisering og bedret kompetanse for de som skal utføre oppgaven, skal føre til at behandling av saken blir riktig første gang og at saksbehandlingstider blir kortere, heter det i orienteringen fra Skattedirektoratet.

Informasjon og dialog

Samtidig skal det iverksettes tiltak som god generell informasjon og fleksible løsninger for kommuner og næringsdrivende med stort behov for utenlandsk arbeidskraft. - Skatteetaten vil aktivt videreutvikle det gode samarbeidet og dialogen etaten har hatt med mange av de arbeidsgiverne og grupper av arbeidsgivere som benytter utenlandsk arbeidskraft i sine virksomheter. Det er planlagt god kommunikasjon og veiledning overfor de arbeidsgivere som i 2011 har rekvirert D-nummer av et visst antall, og flere regioner melderom at informasjonsmøter er gjennomført eller skal gjennomføres innen kort tid, heter det.

Les mer på Skattedirektoratet.