Helt fersk er Martha allikevel ikke, hun har fungert som konstituert fylkesleder siden Bjørn Gimming gikk ut i permisjon for å jobbe hos Norges Bondelag i august 2012.

Nytt styre valgt på årmøtet 2013

Fra venstre: Lise T.Mohr (styremedlem), Tor Jacob Solberg (1.vara), Berit Ullestad (styremedlem), Jon Stumberg (3.vara), Ole Magnus Lillestrand (styremedlem), Martha Mjølnerød (fylkesleder), Jens Klufterud (representant for Østfold Bygdeungdomslag), Anna Grønnerød (Østfold Bygdekvinnelag) og Svend Arild Uvaag (nestleder). 2.vara Ole Bergerud var ikke tilstede.