– En utrolig hyggelig overraskelse! Det så lokallagsleder i Marker Bondelag da de ble tildelt prisen for årets lokallag under årsmøtet i dag.

Juryens begrunnelse:

Marker Bondelag tildeles prisen Årets Lokallag 2012 for sitt gode lokallagsarbeid, sitt engasjement for vannområdeproblematikken i Haldenvassdragets nedslagsfelt, for sitt arbeid med viktige høringer, for sin medlemsvekst og for sitt engasjement for å bedre tilbudet til sine medlemmer gjennom aktiviteter som fenger og interesserer.

Marker Bondelag er flinke til å stille opp på arrangementer i regi av moderorganisasjonen når dette kreves.  Laget har jobbet godt opp mot politikere i egen kommune, de har tradisjon for å levere innspill til fylkeslaget foran jordbruksforhandlingene hvert år og de har lagt ned en stor jobb for å få bøndene i Marker til å gjennomføre kurs i praktisk HMS-arbeid gjennom mange år.

Vi gratulerer Marker Bondelag som vinner av Årets Lokallag prisen 2012 i Østfold Bondelag!