Mandag 4. juni kl. 17.00, Spydevoldbekken i Sarpsborg

Vannområde Glomma sør arrangerer sammen med landbrukskontoret i Sarpsborg og Bondelaget markdag om skjøtsel av kantsoner i bekker mandag den 4. juni kl 17.00- 19.30 ved Spydevoldbekken. Det blir informasjon ved vannområdet, fylkesmannen, landbruksrådgivningen og kommunen.

Påmelding til vannområdet v/ Maria Bislingen på maria.bislingen@rakkestad.kommune.no eller 916 28 715 senest den 1. juni.

Oppmøte: Spydevold, 1730 Ise.

Det blir enkel bevertning etter markvandringen.