Program
11.30 Omvisning www.bamserudlaven.no
12.00 Lunsj; varm suppe og brød
12.45 Medlem av Hanen – hvorfor det?
13.00 Hvilke muligheter gir de nye nettsidene?
13.30 Kaffe og Bamsrudlåven gårdsis
14:00 Ny struktur for reiselivsarbeid i Norge – skisser for en farbar veg - v/ Knut Aandal
14.45 Nyr – fra ide til ferdig produkt. www.nyr.no

Påmelding innen 15. januar til
rune@bamsrudlaven.no eller 48121352