Det tegner til å bli en travel vinter og vår for de tillitsvalgte i bondelagene, og for å ha et best mulig utgangspunkt samles de lokale lederne for å drøfte og bli informert om de viktigste sakene.

Prosjektet «Klimasmart landbruk» har som formål å redusere klimaavtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk.Tony Barmann, som er ansatt som prosjektleder for dette kommer og orienterer om hvilke verktøy som er under utvikling, og hva den enkelte bonde kan gjøre på egen gård.

Nestleder, Ole - Kristian Bergerud, vil informere om hvilket utgangspunkt vi har foran årets jordbruksforhandlinger og hvilke planer som er lagt.

Norges Bygdeungdomslag har sitt landsstevne i Østfold sommeren 2018, og Østfold Bygdeungdomslag vil informere om dette.