Påmelding til ostfold@bondelaget.no / Ida Marie innen 24. januar. Håper dere har anledning til å sende minst en representant fra lokallaget, da det er viktige temaer som skal gjennomgås.