Foto: SA ved Maria Isabelle Mikalsen.

Kl 1700: Kommer Åsmund Fjellbakk, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold og Finn Erlend Ødegård, næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag – begge innleder på tema gås og gåseproblematikk.

Kl. 1830: Omvisning i nytt fjøs på Kalnes. Fjøsmester Gunhild Dangstorp viser rundt.

Kl 1930: Arealplanlegging:

  • Arealplanlegger i Sarpsborg kommune, Hege Hornæs, innleder om generell saksgang i kommunen, nyttig for lokale tillitsvalgte som forventes å gjøre en jobb med rullering av lokalt arealplaner/kommuneplaner. Mulighet for spørsmål og kommentarer.
  • Leder i Sarpsborg Bondelag, Eva Skår Sørli, snakker om hvordan lokallaget har jobbet og jobber med kommuneplaner, arealplaner og høringer.
  • Tilsvarende erfaringer fra Idd Bondelag, Jon Stumberg deler noen tanker.

Men før alt dette, har fylkesstyret tidligere på dagen gjennomført sitt septembermøte - også dette lokalisert til Kalnes. På agendaen står flere høringssaker, høstens ledermøte og planlegging av møtekalender med lokale årsmøter og andre arrangementer utover høsten. Travel dag for fylkesstyret, med andre ord.