Fra i dag kreves kun ett års tidligere erfaring fra sesongarbeid i grøntsektoren (mot tre tidligere). Dette trenger ikke lengre dokumenteres når man søker, kun framvises på forespørsel i etterkant.

Det er Landbruksdirektoratet som behandler søknader om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som skal arbeide innenfor grøntnæringa. Ordningen gjelder arbeidstakere som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift.

Ordningssiden hos Landbruksdirektoratet er oppdatert i tråd med justeringa.