Vurderingene vil fortsatt være strenge, men to kriterier som vi har påpekt har skapt store problemer er nå endret:

  • Godkjenning kan gis til personer som har tre års relevant praktisk erfaring fra andre foretak i grøntnæringen

Fram til nå har det vært nødvendig å ha arbeidet hos samme arbeidsgiver for å kunne få godkjenning. Alternativt har det vært krav om fagutdanning. Dette kravet er nå bortfalt.

Endringen iverksettes fordi det i tiden fremover i all hovedsak er relevant praktisk erfaring som er viktig for arbeidsoppgavene som skal utføres, for eksempel innhøsting.

Les hele teksten HER

Ordningssiden er også oppdatert i tråd med justeringen.