Sommeren er høytid for å ferdes ute i naturen. Ikke bare for turgåere, men også for mange kyr. De siste årene har det vært flere tilfeller der turgåere har blitt skremt eller angrepet av kyr. Det skyldes blant annet at det er flere beitende kyr med kalv og begrenset kunnskap om hvordan man møter dyr på beite.

17 friluftsorganisasjoner under Norsk Friluftsliv har sammen med Bondelaget, TYR, Tine Norges Bonde- og Småbrukarlag og Geno laget kuvettreglene for noen år tilbake - og de er fortsatt like aktuelle. 

Mange kyr på beite

Hvert år går kalver, kviger og kyr på sommerbeite i utmarka i Norge. Beitedyra holder kulturlandskapet i hevd og bidrar til et åpent terreng hvor det er fint å gå på tur. Konfliktene oftest oppstår i situasjoner der kyr oppfatter at kalvene deres er truet.

– Kyr er som oftest trivelige dyr, men er nysgjerrige av natur og kan derfor oppfattes som pågående. Som andre mødre er de også opptatt av å beskytte kalven sin hvis den opplever noe truende. En turgåer med de beste intensjoner, men som kanskje ikke er vant til å omgås store dyr, kan i noen tilfeller oppfattes av kyrne som en trussel. 

LES OGSÅ: Hva er allemannsretten?   

Dette er kuvettreglene - kan også fås/lastes ned her