Kveldens møteleder: Ole Johan Borge.

Politikere-panelet:

  • Fra Fremskrittspartiet stiller Morten Ørsahl Johansen, medlem av Næringskomiteen på Stortinget.
  • Fra Kristelig Folkeparti stiller Line Henriette Holten Hjemdal, medlem av Næringskomiteen på Stortinget.
  • Fra Høyre stiller Tor Prøitz, fylkestingsmedlem i Østfold.
  • Fra Arbeiderpartiet stiller Svein Roald Hansen, stortingsrepresentant fra Østfold.
  • Fra Miljøpartiet de Grønne stiller Håkon Borch, førstekandidat til Stortingsvalget 2017
  • Fra Senterpartiet stiller Ole Andre Myrvold, førstekandidat til Stortingsvalget 2017 og ordfører i Trøgstad kommune.
  • Fra Sosialistisk Venstreparti stiller Camilla Sørensen Eidsvold, andrekandidat til Stortingsvalget 2017
  • Fra Venstre stiller Finn Erik Blakstad, førstekandidat til Stortingsvalget 2017.

I tillegg vil Østfold Bondelag være representert med fylkesleder Svend Arild Uvaag.

Kveldens målsetting er å sette fokus på/belyse partienes syn på landbrukspolitikken i den kommende stortingsperioden. Hva mener partiene om fremtidens landbrukspolitikk? Kort presentasjon av hvert enkelt partis politikk, etterfulgt av paneldebatt og spørsmål fra salen. Møt opp og finn ut hva de ulike partiene mener om premissene for landbruket i neste stortingsperiode!

Arrangementet er i regi av Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler ved leder Lise Thorsø Mohr.

Gratis inngang, enkelt servering - vi håper å se mange østfoldbønder denne kvelden, avslutter fellesutvalgets leder.

Hun kan forøvrig kontaktes på mobil: 41574701 eller e-post: lise@thorsoe.no