Følgende politikere var tilstede i Borge:

Arbeiderpartiets tredjekandidat Stein Erik Lauås, Senterpartiets førstekandidat Per Inge Bjerknes, SV's førstekandiat May Hansen, Høyres tredjekandidat Eirik Milde, Fremskrittspartiets tredjekandidat Håvard Jensen, Krf's førstekandidat Line Henriette H. Hjemdal. Venstre var dessverre forhindret fra å stille med representant på møtet. 

Hver enkelt representant fikk 10 minutter hver til å presentere seg selv og sitt partis landbrukspolitiske ståsted. Vi startet med Lauvås, fortsatte med Bjerkenes, Hansen, Milde og Jensen. Hjemdal fikk æren av å avslutte den innledende runden.

Kaffepause med noe å bite i midtveis, før kveldens møteleder - Ole Johan Borge - innledet paneldebatten og åpnet for spørsmål fra salen. I salen satt det rundt 75 engasjerte Østfold-bønder, og noen av temaene som ble tatt opp fra salen var:

  • Høyre ønsker å redusere støtten til landbruket, Krf ønsker å videreføre på dagens nivå, Frp ønsker vel egentlig ingen støtte til landbruket overhode - hvordan skal dette forenes i en evt regjering etter valget i september?
  • Hvordan stiller partiene seg til dette med jordvern? Og hva menes med jordvern? Hvem er jordvernet til for?
  • Landbruket er en politisk næring. Hva slags landbruk vil vi ha fremover? Hvor skal maten vi spiser dyrkes?
  • Importvern! Uten denne på plass kan vi vel egentlig pakke sammen og finne på noe annet?
  • Regelverk, forutsigbare spilleregler, landbruksforvaltningen opplever frustrasjon i forhold til forskrifter som vedtas - tar for lang tid å sette ut i live? Forskriftenes intensjoner oppleves som vanskelige å gjennomføre i praksjon. Tungrodd system.
  • Økonomien i samdriftsproduksjon? Tanken bak samdrifter var rasjonalisering, men har økonomien blitt slik vi trodde?
  • Klimautfordringer, RMP, landbruk over hele landet?

NRK Østfold var tilstede for å overvære innledningene, noe arrangørene, representert ved leder i Torsnes Bondelag, Gustav Thorsø Mohr, var godt fornøyd med. Han synes også det var bra at så mange bønder fant veien til Borge denne kveld.


Panelet under debatten i Borge torsdag kveld! Leder av Torsnes Bondelag og sekretær i fellesutvalget for Fredrikstad-lagene, Gustav Torsø Mohr. Kveldens møteleder, Ole Johan Borge fra Onsøy Bondelag.