Trenger positive, økonomiske virkemidler

I klimameldinga presenterer regjeringa tiltak og virkemidler for å innfri klimamålet for ikke-kvotepliktig sektor mot 2030. Jordbruk faller inn under denne sektoren sammen med transport, avfall og bygg.

Regjeringa viser til den inngåtte klimaavtalen med landbruksorganisasjonene om å redusere jordbrukets samla klimagassutslipp og øke karbonopptaket i jordbruket med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030.

- Vi er overrasket over at regjeringa holder fast på at betydelige utslipp skal kuttes gjennom kostholdsendringer og dermed redusert matproduksjon. Det er unødvendige tiltak for å nå næringas klimaforpliktelser, sier Uvaag.

- Næringa har gjennom Landbrukets klimaplan vist hvordan vi skal innfri jordbrukets klimaforpliktelse uten at dette går på bekostning av norsk matproduksjon, bosetting, norske arbeidsplasser både i landbruket og matindustrien, og ikke minst matberedskap, sier fylkeslederen.

- Klimaavtalen innebærer en stor jobb, som vil medføre betydelige kostnader for næringa, for eksempel til forskning, innovasjon og bruk av ny teknologi.

Jordbruket trenger positive, økonomiske virkemidler på samme måte som industribedrifter eller elbileiere, noe vi ikke finner spor av i meldinga.

Dette må Stortinget gjøre noe med ved sin behandling av meldinga, sier Uvaag.

 

Vil utrede avgifter

I meldinga vil regjeringa utrede en avgift på mineralgjødsel. Det reagerer bondelagslederen på.

- Klimaavtalen mellom jordbruket og regjeringa slår fast at avgifter ikke skal brukes så lenge avtalen følges opp av partene. Vi stiller oss derfor uforstående til at regjeringa vil ha en ny utredning av avgift på mineralgjødsel, også fordi denne avgiften tidligere er utredet som lite treffsikker. Østfold Bondelag ber Stortinget avvise en ny utredning av avgift på mineralgjødsel, avslutter Uvaag.

Meldinga skal etter planen behandles av Stortinget i løpet av våren.