- Uten eksportstøtten vil melkeproduksjonen tilsvarende all produksjon i Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Telemark og Aust-Agder bli borte. Det tilsvarer hvert ellevte melkebruk i Norge. Det er dramatisk for norsk melkeproduksjon, sier leder i Østfold Bondelag Martha Mjølnerød.

Eksportstøtten går hovedsakelig til eksport av Jarlsbergsost til høyt betalende markeder i USA, Canada og Australia. Den har ikke effekt for lokal matproduksjon i utviklingsland.

- Det er stor forskjell på en ensidig fjerning av eksportstøtten og fjerning over tid som følge av internasjonale forhandlinger. Dette blir tom symbolpolitikk som bare norske bønder må betale prisen for, sier Mjølnerød.

 

Ingen forutsigbarhet

Samarbeidsavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre slår fast at forutsigbarhet skal gjelde i landbrukspolitikken. Hvis eksportstøtten blir fjernet, står et melkevolum på 130 millioner liter melk uten et marked. En stor del av norsk melkeproduksjon faller bort i løpet av kort tid. Det vil kunne innebære at alle melkeprodusenter må produsere mellom åtte og ti prosent mindre melk, eller tilsvarende det 12 gjennomsnittlige Østfoldbruk produserer.

- Regjeringa oppfordrer til investeringer i næringa. Den samme regjeringa foreslår tiltak som i praksis betyr at en melkebonde må produsere nærmere ti prosent mindre melk. Det vil ramme alle de som allerede har satset og investert millionbeløp i gården. Vi er også svært bekymret for hva tiltaket vil bety for rekruttering til næringa og til de investeringene næringa sårt trenger i framtida for å møte kravet om løsdriftsfjøs som trer i kraft i 2024. Dette er det motsatte av forutsigbarhet og langsiktighet, understreker Mjølnerød.

- Den foreslåtte overgangstiden på knappe fire år, tar på ingen måte høyde for konsekvensene av bortfallet av et så stort melkevolum. Dette samsvarer ikke med Stortingets mål om et landbruk over hele landet, avslutter Mjølnerød.

 

Kontaktpersoner:

Leder Martha Mjølnerød, mob.: 924 60 794

Organisasjonssjef: Mina Mjærum Johansen, mob.: 917 75 831