Øraas bisettes i dag, og i stedet for blomster til familien, ønsker de etterlatte at det gis støtte til Kurts minnefond - et fond opprettet til utvikling og støtte for kokkelærlinger. Østfold Bondelag vil gi et bidrag til minnefondet og vi vil være representert ved bisettelsen i dag. Vi føler med både familien og de ansatte ved Curtisen, og vi lyser fred over Kurts minne.