Program

09:15 Kaffe og registrering
 
09:45 Kornproduksjonens betydning for distriktsjordbruket; Norges Bondelag
 
10:05 Status i korn og kraftfôrsektoren nasjonalt og globalt; Lars Fredrik Stuve 
 
11:30 Lunsj
 
12:15 Markedsordningen for korn; Lars Fredrik Stuve
·  Formål med markedsordningen
·  Organiseringen av markedsordningen for korn
·  Markedsbalanseringsutvalget
 
13:15 - Pause
 
13:30 Effektiv verdikjede korn/kraftfôr; Trond Fidje
 
14:00 Forskjeller i driftsoverskudd i kornproduksjonen, avstandskostnader ved spredt jord og betydningen av eiendomsstruktur knyttet til arrondering, samarbeidsprosjekt v/ Martin Lundeby Grimstad
 
14:30 - Pause
 
14:40 Nødvendige virkemidler for gjennomføringa av landbrukspolitikken; Ole N. Skulberg 
  • Importvernet for korn
  • Prisnedskrivning av korn, verdien av et virkemiddel som kan sikre tilstrekkelig kornpris og forsvarlig kraftfôrpris
  • Fraktordninger for korn og kraftfôr, nødvendigheten av utjamning mellom områder
  • Kvalitetsbetaling i kornproduksjonen, er kvaliteten på det norske kornet svakt og hvor mye koster det å styrke kvaliteten?
15:45 Oppsummering og avslutning; Lars Fredrik Stuve
 
Frist: 11/11-15