På dette kurset lærer dere om hvordan dere best sikrer rettighetene og mulighetene som ligger der, og bidrar til at konsekvensene for drifta blir minst mulig. Til å holde dette kurset har vi fått tak i:

Nils Rønningen

Mangeårig organisasjonssjef i Oppland Bondelag. Lang erfaring med håndtering av grunneierspørsmål gjennom erfaring som skjønnsmann, takstmann og rådgiver ved eierskifte.

Sissel Fykse

Advokatfullmektig I faggruppe for juridiske tjenester i Norges Bondelag. Har arbeidet med plan- og bygningsrett hos Fylkesmannen i Vest-Agder og hos Sivilombudsmannen

Mina Mjærum Johansen

Rådgiver ved Næringspolitisk avdeling I Norges Bondelag, med jordvern og arealsaker som hovedoppgave. Sitter i utvalg opprettet av Norges Bondelag som jobber med å utarbeide strategi for Bondelagets arbeid innen jordvern.

 Tenk over følgende:

- Du som grunneier må avstå grunn til offentlige formål. Hvilke rettigheter har du?

- Oppstart av planarbeid som berører din eiendom, eller landbrukseiendommer i ditt lokallag blir annonsert i lokalavisen. Hva gjør du?

- Hvis Sydvestlinken skal gå over din eiendom. Hvordan komme i dialog med utbygger for at konsekvensene for deg skal bli minst mulig?

 

Ved å komme tidlig inn i en planprosess kan man ha mulighet til å påvirke konsekvensene - siden mye av dette går på prosesser som gjelder mer enn bare deg og din gård, men også ei grend, ei bygd eller en kommune i en positiv retning.

Kurset er gratis og holdes 1. mars kl 18.00 på Solhuset.

Påmelding snarest til ostfold@bondelaget.no

Vi forventer at det kommer minimum en fra hvert lokallag.

 

 Ta kurset FØR gravemaskinen står i hagen din.