I brevert til rovviltnemnda i Østfold, Akershus og Oslo (region 4) skriver Østfold Bondelag at Østfold ligger i sin helhet innenfor ulvesona, og at området opplever et stadig økende rovdyrtrykk. Beitenæringa må ta belastninga, både psykisk og økonomisk, og det har blant annet medført at sauetallet i Østfold er redusert med nær 20 prosent de to siste årene (2018 til 2020).

Østfold Bondelag mener at det skal være levelig å drive med beitedyr innenfor ulvesona, og at det derfor er viktig at storsamfunnet tar den økonomiske belastninga som påføres beitebrukerne i ulvesona. Østfold Bondelag ber rovviltnemnda om å: 

  • trykke på for å øke ramma til forebyggende og kompenserende tiltak (FKT) til bruk i region 4. Det meste av FKT-midlene benyttes til rovviltavisende gjerder i vår region, og ramma vari 2021 1/3 av det omsøkte behovet til gjerder
  • øke og differensiere satsene for rovviltavvisende gjerder etter hva slags terreng gjerdene skal settes opp i
  • gi kompensasjon for både oppsett og vedlikehold av rovviltavvisende gjerder
  • bidra til en revirsjon av gjerdestandarden for rovviltavvisende gjerder

Brevet finnes i sin helhet i menyen til høyre.

 

Frykter at Østfold blir et ulvereservat

Søndag 30. januar avsa Oslo tingrett sin dom, der de stoppet lisensfellinga av rovdyr i påvente av en sak som ligger i Borgarting lagmannsrett. Denne saken skal først opp i lagmannsretten i juni 2022, noe som betyr at det ikke vil bli tatt ut ulv i rovdyrsona denne vinteren, til tross for at bestandsmålet Stortinget har satt er overoppfyllt siden 2016.

- Dommen fra Oslo tingrett er svært skuffende. Den skaper stor konflikt og en uholdbar situasjon for de som har revirene innpå seg. Ulvesonen skal ikke være ulvereservat. Vi kan ikke ha en ulvestamme som ikke forvaltes eller beskattes innenfor ulvesonen, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Les mer om dommen her: https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/fellingsforbud-av-ulv-oker-mulig-skadeomfang