Videre sa hun at Østfold Bondelag er letta over at det i år blei underskrevet en avtale, men det betyr ikke at man er fornøyd med hele innholdet i den. Særlig innen kornøkonomien er Østfold Bondelag utålmodige. Arealtallene viser at kornarealene har blitt redusert med 170 000 dekar de siste tre årene. Østfold Bondelag mener at jordbrukets krav med økt kornpris og dobling av satsen på dreneringstilskuddet ville vært viktig for å styrke kornøkonomien og dermed også sikre rekruttering. Våren i år, men mye nedbør, viser med all tydelighet behovet for økt drenering, slik at vi får kommet raskere utpå jordene og produsere mat.

Mjølnerød omtalte også regjeringas forslag om å fjerne konsesjonsloven. Dette forslaget vil utfordre rekrutteringa i by- og tettstedsnære områder, da eiendommene vil få en verdi som gjør det vanskelig for unge å komme inn i næringa.