Men ingen grunn til bekymring av den grunn. Alle vi på kontoret i Østfold Bondelag er så langt friske og raske, og vi opprettholder de samme funksjonene som før. Vi sitter bare litt lengre fra hverandre. Sentralbordene både sentralt og på fylkene er fullt operative, vi svarer på telefon og e-post som vanlig. Det eneste vi ikke kan ha, er fysiske møter. Årsmøtet torsdag 19. mars gjennomfører vi derfor på Skype og telefon.

I denne situasjonen er det også viktig at vi tar vare på hverandre, og at vi opprettholder driften av Bondelaget så godt det lar seg gjøre.

Vi regner med at også dere som matprodusenter tar forholdsregler i landbruket og gjør det dere kan for å unngå smittespredning. Det er viktig at bøndene holder seg friske slik at vi i størst mulig grad kan holde hjulene i gang, stelle dyra og produsere mat til befolkningen.

Og det aller viktigste nå er at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden, og at vi tar vare på hverandre ved å holde avstand til hverandre!

Dersom du ønsker kontakt:

Østfold Bondelag, telefon: 69 89 81 50

E-post: ostfold@bondelaget.no

Organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen, mobil: 917 75 831

E – post: mina.mjarum.johansen@bondelaget.no

Rådgiver Heidi Kirkeby, mobil: 906 88 945

E – post: heidi.kirkeby@bondelaget.no

Rådgiver Ida Marie Strekerud, mobil: 950 04 216

E – post: ida.marie.strekerud@bondelaget.no

 

Fylkesleder Svend Arild Uvaag, mobil: 918 71 699

E – post: svend@uvaag.no