Kontoret stengt for besøk

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

Vi er rigget på hjemmekontor for å betjene dere som ordinært

Fra og med tirsdag 17. mars er alle ansatte pålagt å jobbe fra hjemmekontor. Videre innebærer dette at både hovedkontoret i Oslo og fylkeskontorene er fysisk stengt for besøkende.

Men ingen grunn til bekymring av den grunn. Alle vi på kontoret i Østfold Bondelag er så langt friske og raske, og vi opprettholder de samme funksjonene som før. Vi sitter bare litt lengre fra hverandre. Sentralbordene både sentralt og på fylkene er fullt operative, vi svarer på telefon og e-post som vanlig. Det eneste vi ikke kan ha, er fysiske møter. Årsmøtet torsdag 19. mars gjennomfører vi derfor på Skype og telefon.

I denne situasjonen er det også viktig at vi tar vare på hverandre, og at vi opprettholder driften av Bondelaget så godt det lar seg gjøre.

Vi regner med at også dere som matprodusenter tar forholdsregler i landbruket og gjør det dere kan for å unngå smittespredning. Det er viktig at bøndene holder seg friske slik at vi i størst mulig grad kan holde hjulene i gang, stelle dyra og produsere mat til befolkningen.

Og det aller viktigste nå er at vi alle deltar i den nasjonale dugnaden, og at vi tar vare på hverandre ved å holde avstand til hverandre!

Dersom du ønsker kontakt:

Østfold Bondelag, telefon: 69 89 81 50

E-post: ostfold@bondelaget.no

Organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen, mobil: 917 75 831

E – post: mina.mjarum.johansen@bondelaget.no

Rådgiver Heidi Kirkeby, mobil: 906 88 945

E – post: heidi.kirkeby@bondelaget.no

Rådgiver Ida Marie Strekerud, mobil: 950 04 216

E – post: ida.marie.strekerud@bondelaget.no

 

Fylkesleder Svend Arild Uvaag, mobil: 918 71 699

E – post: svend@uvaag.no


 

 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

Hele næringa står samlet bak denne planen som viser hvordan landbruket skal kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon fra 2021-2030. – Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Gjenvalgt i Østfold Bondelag

Fornyet tillit til fylkesleder Svend Arild Uvaag på årsmøte i Østfold Bondelag 2020. Nærmere 60 deltakere var samlet ved telefonen når Østfold Bondelags årsmøteleder Tove Borud satte møtet – som i år ble gjennomført digitalt. – Vi står i en krevende situasjon nå, og jeg er glad for å ha med meg et sterkt styre i å løse oppgaven, sa en nyvalgt leder.

Kornøkonomien må styrkes!

Dette krever Østfold Bondelag i sitt høringsinnspill til årets jordbruksforhandlinger, som fylkeslaget sendte til Norges Bondelag 13. mars.

Årsmøte 2020 gjennomføres digitalt

Bondelaget tar samfunnsansvar og avlyser alle fysiske arrangementer med mer enn 20 personer. Dette betyr at årsmøtet avlyses i sin opprinnelige fysiske form, men at vi vil gjennomføre det digitalt (på telefon eller Skype). I utgangspunktet vil du kunne sitte hjemme og delta på telefon.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Kjenner du en Askeladd?

Nå er det åpnet for nominasjon til årets Askeladdpris - Bondelaget og Landkreditts pris til unge gründere på bygdene.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
17
juni

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Fredag
20
november

Felles ledermøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Onsdag
09
desember

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Våre samarbeidspartnere