Kommunikasjon på ledermøte i Østfold Bondelag 2019

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

Guri Størvold, partner og leder i kommunikasjonsbyrået Zynk i samtale med leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag

- Dere er alle kommunikasjonsansvarlige på vegne av norsk landbruk, innledet Guri Størvold. I salen satt nærmere 50 lokale tillitsvalgte fra Østfold Bondelag, samvirkets organisasjoner, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere som var samlet til 2 dagers ledersamling.

Jeg er partner og daglig leder i kommunikasjonsbyrået Zynk, men jeg er også «Boinveitj fra Trøndelag», innledet Guri Størvold. – Jeg har veldig sterke følelser for bonden, og vil at dere skal lykkes.

Hva er omdømme egentlig?

– Det handler om at vi har tillit til noe, vil kjøpe fra, vil jobbe hos, være villig til å gi en høyere pris, være villig til å gi bedre rammebetingelser til. Det er dette et godt omdømme kan veksles inn i. Dere i landbruket har vært spesielt gode på å veksle inn dette i forhold til målgruppa politikere, men har dere lyktes like god hos forbrukeren eller media, utfordret Størvold.

Største trussel

- Hun viste til dokumentasjon og undersøkelser som gir oss grunn til å tro at folks største bekymringer er knyttet til klima. Mao forhold som er nært knyttet til matproduksjon. - Uten at dere tar kontroll vil omdømmet gradvis kunne bli dårligere, og kjøttdiskusjonen i forhold til klima er den sterkeste driveren på denne trenden. Dyrevelferd er den neste på lista.

Troverdig kommunikasjon

Den negative omtalen knytter seg i høy grad til landbruksnæringen samlet, mens vi ser en mer balansert omtale av bonden. Det er med andre ord mer tillit til bonden enn landbruket generelt, noe dere bør utnytte i kommunikasjonen.

I en nylig gjennomført undersøkelse får landbruket «juling» for at vi i for liten grad har tillit og gjør nok i forhold til klima. Utfordringen ligger i å komme på banen med hva som gjøres av klimatiltak i landbruket, og dokumentere norsk kjøttproduksjon sin fortreffelighet knyttet til kortreist, balansert kosthold, naturmangfold og bærekraft.

Noe av svaret ligger i evnen til å kommunisere, men også argumentasjonen om «at det er bedre å produsere det her enn langt unna med mer utslipp» må dere jobbe med. Vi må ta inn over oss at det er et klimaavtrykk også av produksjon i Norge, og vi må vise at vi også her vil produsere mer klimavennlig.

6 råd for et bedre omdømme

  1. Løs det egentlige problemet. Man kan ikke kommunisere bort problemer. Sørg for ærlig kommunikasjon ellers vil folk kunne tro mer på såkalte avsløringer enn vår kommunikasjon
  2. Vær relevant – ikke gråt for egen syke mor. Finn «nøkkelen» til hva vi i landbruket kan løse, og prioriter det. Landbruket må være svaret på noe.
  3. Lag fortellingen om framtidsjordbruket; unge bønder, innovasjon, teknologi, dyrevelferd
  4. Bli enig om landbrukets løsninger på klimautfordringene, og ta en offensiv rolle (ikke defensiv offerrolle) og stå for at ja vi har utslipp, men det har vi tenkt å gjøre noe med.
  5. Levere på trygg og kortreist mat. Vi må akseptere forbrukerens syn på dyrehold, og selv om dere vet mer så må dere forstå hvordan forbrukeren tenker
  6. Sett bonden i sentrum; bonden fram gjerne på bekostning av traktoren. Den selvstendige, næringsdrivende, bedriftseieren, gründer osv

Og til slutt; Lytt, med begge ørene, til hva forbrukeren sier.

Julefreden senker seg

Fra og med fredag 20. desember og fram til torsdag 2. januar er kontoret til Østfold Bondelag stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt år. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Ku på beite på Kjerringøy

Kan gi tilliten Mattilsynet trenger

Rapporten om Mattilsynets forvaltningspraksis ble lagt fram i dag. Den befester tillitskrise. Bondelaget har tro på flere av endringsforslagene.

- Gledelig og på tide

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige og bondelagsleder Lars Petter Bartnes signerer ny samarbeidsavtale.

Ny forsikringsavtale med Gjensidige

Det viktigste for oss har vært å sikre våre medlemmer det beste forsikringstilbudet vi kunne få, og med spesielt gunstige betingelser for ungdom.

Enighet om minst mulig villsvin

- Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, åpnet Gunnar Gundersen møtet som Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag arrangerte i Askim tirsdag kveld. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet han arrangørene for å rette fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var presentert.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 26. november.

Fossilfritt for fremtida

Det er et økende behov for tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke muligheter finnes?

Hvordan bekjempe villsvin ?

Vi arrangerer seminar tirsdag 26. november på Askim Kulturhus for grunneiere og andre interessenter, med fokus på grunneierbasert tiltaksplan for bekjemping av villsvin i Norge. Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag står bak arrangementet.

Våre samarbeidspartnere