Jeg er partner og daglig leder i kommunikasjonsbyrået Zynk, men jeg er også «Boinveitj fra Trøndelag», innledet Guri Størvold. – Jeg har veldig sterke følelser for bonden, og vil at dere skal lykkes.

Hva er omdømme egentlig?

– Det handler om at vi har tillit til noe, vil kjøpe fra, vil jobbe hos, være villig til å gi en høyere pris, være villig til å gi bedre rammebetingelser til. Det er dette et godt omdømme kan veksles inn i. Dere i landbruket har vært spesielt gode på å veksle inn dette i forhold til målgruppa politikere, men har dere lyktes like god hos forbrukeren eller media, utfordret Størvold.

Største trussel

- Hun viste til dokumentasjon og undersøkelser som gir oss grunn til å tro at folks største bekymringer er knyttet til klima. Mao forhold som er nært knyttet til matproduksjon. - Uten at dere tar kontroll vil omdømmet gradvis kunne bli dårligere, og kjøttdiskusjonen i forhold til klima er den sterkeste driveren på denne trenden. Dyrevelferd er den neste på lista.

Troverdig kommunikasjon

Den negative omtalen knytter seg i høy grad til landbruksnæringen samlet, mens vi ser en mer balansert omtale av bonden. Det er med andre ord mer tillit til bonden enn landbruket generelt, noe dere bør utnytte i kommunikasjonen.

I en nylig gjennomført undersøkelse får landbruket «juling» for at vi i for liten grad har tillit og gjør nok i forhold til klima. Utfordringen ligger i å komme på banen med hva som gjøres av klimatiltak i landbruket, og dokumentere norsk kjøttproduksjon sin fortreffelighet knyttet til kortreist, balansert kosthold, naturmangfold og bærekraft.

Noe av svaret ligger i evnen til å kommunisere, men også argumentasjonen om «at det er bedre å produsere det her enn langt unna med mer utslipp» må dere jobbe med. Vi må ta inn over oss at det er et klimaavtrykk også av produksjon i Norge, og vi må vise at vi også her vil produsere mer klimavennlig.

6 råd for et bedre omdømme

  1. Løs det egentlige problemet. Man kan ikke kommunisere bort problemer. Sørg for ærlig kommunikasjon ellers vil folk kunne tro mer på såkalte avsløringer enn vår kommunikasjon
  2. Vær relevant – ikke gråt for egen syke mor. Finn «nøkkelen» til hva vi i landbruket kan løse, og prioriter det. Landbruket må være svaret på noe.
  3. Lag fortellingen om framtidsjordbruket; unge bønder, innovasjon, teknologi, dyrevelferd
  4. Bli enig om landbrukets løsninger på klimautfordringene, og ta en offensiv rolle (ikke defensiv offerrolle) og stå for at ja vi har utslipp, men det har vi tenkt å gjøre noe med.
  5. Levere på trygg og kortreist mat. Vi må akseptere forbrukerens syn på dyrehold, og selv om dere vet mer så må dere forstå hvordan forbrukeren tenker
  6. Sett bonden i sentrum; bonden fram gjerne på bekostning av traktoren. Den selvstendige, næringsdrivende, bedriftseieren, gründer osv

Og til slutt; Lytt, med begge ørene, til hva forbrukeren sier.