Årets påskekampanje setter fokus på behovet for økt matproduksjon - samtidig som det er en hyggelig påskehilsen fra bøndene.

– Flere lokallag har meldt i fra om planlagte aktiviteter til uka som kommer. Noen har valgt å benytte anledningen til å ønske god påske til politikerne i sin kommune, andre ønsker å gi påsketuristene en hyggelig hilsen på vei til ferie. Det er utrolig bra at så mange griper sjansen til å være med på en slik nasjonal kampanje, sier organisasjonssjef Nina Glomsrud Saxrud.

Og bøndene vil møte mange støttespillere når de går ut for å skape engasjement rundt behovet for et fortsatt produktivt landbruk i Norge. En undersøkelse MMI nylig utførte viser at hele 90% av befolkningen er for å opprettholde det norske jordbruket av minst samme omfang som i dag. Det er det høyeste tallet MMI har målt noen sinne.

I tillegg til yrende aktivitet i fylkets lokallag, har styret allerede vært på Fylkeshuset og servert påskelunsj med egg fra de lokale eggprodusentene Anita og Øystein Frorud fra Ise. De dagferske økologiske eggene falt i smak, og påskelunsjen dannet en hyggelig ramme rundt besøket.

– Det ble et trivelig møte, samtidig som vi klart fikk frem vårt budskap. Det er bare fem egg i eggekartongen - hvert egg symboliserer en million munner å mette. Nå er vi fem millioner, innen 2030 er vi seks. Hvordan fyller vi det tomme rommet i kartongen slik at det er nok mat også i fremtiden? spør Glomsrud Saxrud.