– Det føles godt, sier Irene Johansen om utnevnelsen. Stortingsrepresentanten og medlem av energi- og miljøkomiteen var utfordret til å holde et innlegg med tittelen «Slik vil vi øke matproduksjonen».

Johansen trakk særlig frem viktigheten av å opprettholde jordbruksforhandlingene som forhandlingsinstitusjon for å sikre målet i matmeldinga om å øke matproduksjonen med 20% de neste 20 åra.

– Vi ser at lønnsomhet i landbruket er det viktigste virkemiddelet for å nå en rekke landbrukspolitiske mål, understrekte Johansen.

Videre fikk Østfold Bondelag skryt for godt samarbeid i arbeidet med å få til en overgang fra kronetoll til prosenttoll.

Martha Mjølnerød holder nå leders tale.

Videre program for dagen:

11:20 Innledning fra Norges Bondelag ved Brita Skalleru, nestleder i Norges Bondelag

11:50 Generaldebatt - møtet diskuterer viktige saker i østfoldlandbruket dette året

12:45 Utdeling av årets innsatspris

13:00 Lunsj

14:00 Generaldebatten fortsetter

15:00 Arbeidsplan for 2013-2014 godkjennes

15:35 Utdeling av pris til årets lokallag

16:00 Valg av nytt styre