Fristen for å komme med skriftlig innspill er gått ut, men påmeldingsfristen er førstkommende torsdag 21. februar 2013. Vi oppfordrer alle som har mottatt invitasjon på e-post om å melde seg på ostfold@bondelaget.no og møte til oppsatt tid. Viktig for alle parter med god dialog.