Den årlige nyskapingskonferansen ble i år en nyskapingstur - i år gikk turen til området rundt Mjøsa hvor de over flere år har jobbet intensivt med å opprettholde og legge til rette for det som kalles Grønt reiseliv.

Nestleder i Østfold Bondelag, Martha Mjølnerød, skal lede styringsgruppa i et nylig oppstartet prosjekt tilknyttet Grønt reiseliv som eies av Østfold Bondelag.

– Det er flott at de vi har besøkt har vært så åpne om både utfordringer og fordeler med å starte opp slike prosjekter. Alle vi har snakket med har vært engasjerte og hatt stor stå-på-vilje.

Besøket har også gitt en ekstra piff for å starte opp et reiselivsprosjekt i Østfold.

– De vi har besøkt forteller at de har hatt stor fordel av å samarbeide med hverandre for å utnytte ressursene i området best mulig. Vi er avhengige av engasjerte ildsjeler, men det er også avgjørende for disse at vi jobber målrettet for å legge til rette for et samarbeid også i Østfold slik at de finner hverandre, sier Mjølnerød.

Benedicte Lund jobber til daglig med nærings- og bygdeutvikling hos Fylkesmannen i Østfold, men er også engasjert i Østfold Bondelags reiselivsprosjekt. Også hun var svært fornøyd med turen.

– Det har vært særlig nyttig å få råd om hvordan gårdene i Mjøstraktene jobber sammen for å fortelle om sin regions fortrinn. Der tror jeg vi har noe å lære, sier Lund. –Vi i Østfold kan godt være enda stoltere av gårdene våre og landskapet de ligger i. Vi produserer høykvalitetsmat! Dette bør vi vise frem i større grad, understreker hun.

Turen ble arrangert sammen med Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Hedmark, Innovasjon Norge, Østfold Fylkeskommune og Kvinnovasjon Østfold og Follo.