Program: Oppmøte kl. 1800

Kl. 18.00 - Velkommen                                                                                                    

Kl. 18.05 - Litt om isproduksjonen på gården og Grüne Woche v/ Elin Klufterud

Kl. 18.15 - Middag, gårdsis og kaffe

Kl. 19.00 - Innovasjonsforedrag v/ Sjur Dagestad

Kl. 20.00 -  Etablererservice: Hvem er vi og hva jobber vi med?       

Kl. 20.20 - Hvorfor er jeg samvirkebonde? v/ Ragnhild Duserud

Arrangementet er gratis for medlemmer under 35 år. Andre medlemmer kr. 350. Ikke-medlemmer kr. 550. (Bli medlem her: https://www.bondelaget.no/medlem/ )  Fortsatt mulig å melde seg på! Påmelding er bindende.

Påmelding her: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4913393&sid=BDEUWXpOVF