Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag 12. og 13. juni.

Erlend Fiskum (45) er melkebonde i Grong, Tøndelag, og har det siste året vært 1. vara til styret i Norges Bondelag.

– Vi har mottatt innspill fra alle fylkeslag, lokallag og enkeltmedlemmer, noe som er essensielt for jobben vi skal gjøre. Vi har intervjuet hele det sittende styret og mange andre aktuelle kandidater, sier Kari Åker, leder av valgnemnda.

Valgnemnda velger å ikke innstille på gjenvalg av hele ledertrioen. – Ut fra innspillene valgnemnda har fått, intervjuer og samtaler med mange, er det et mangfoldig og kunnskapstungt styre vi innstiller til valg. Vår jobb er å få kabalen til å gå opp, ved også å ta hensyn til ulike produksjoner, kjønn og geografi. Vi har tatt tunge avveiinger, og i det ligger det å gjøre endringer også der kandidaten har stilt seg til disposisjon. Det er ikke avgjørelser vi har tatt lett på, sier Kari Åker.

Egil Chr. Hoen stilte seg fortsatt til disposisjon, men valgnemnda velger å innstille Bodhild Fjelltveit som ny 1. nestleder og Erlend Fiskum som 2. nestleder. Valgnemnda må tenke helhetlig og langsiktig. – Dagens ledertrio har vært forhandlingsutvalg i tre jordbruksoppgjør. Valgnemnda har ut fra en helhetlig vurdering fra innspill og tilbakemeldinger innstilt på en endring i ledelsen. Det er viktig med kontinuitet i forhandlingsutvalget, men endringer må også til. Derfor er vi glad for at Bodhild og Erlend har takket ja til oppgavene vi har innstilt dem til, sier Kari Åker.

Trond Bjørkås (40) fra Vefsn i Nordland er innstilt som nytt styremedlem. Fram til mars i år var han leder i fylkeslaget.

Har tatt mange hensyn for å bygge et bredt lag

Styremedlem John-Erik Skjellnes Johansen ønsker ikke gjenvalg, og går ut av styret. Som nytt styremedlem foreslås Trond Bjørkås fra Nordland. Åse Sundvor fra Innlandet og Thor Johannes Rogneby, Innlandet (Felleskjøpet) innstilles som gjenvalgte styremedlemmer Når det gjelder varamedlemmer er det innstilt to nye. Første er Even Skårberg Aarnes fra Telemark, andre er Sven Martin Håland fra Rogaland (gjenvalg) og tredje er Ane Hjetland Holt fra Vestfold.

 

Karl Fredrik Okkenhaug fra Trøndelag innstilles på gjenvalg til ordfører. Det samme gjelder varaordfører Bente Gro M. Slettebø fra Rogaland. Styremedlemmer velges for to år, og alle andre posisjoner velges for ett år av gangen.

Even Skårberg Aarnes (34) driver med epler, moreller, noe korn og skog i Gvarv, Telemark, og er innstilt som ny 1. vara.

En bredere presentasjon av kandidatene kommer nærmere årsmøtet.

– Etter en lang prosess og intervjuer med flere aktuelle kandidater har en enstemmig valgkomité landet på denne innstillingen.  Vi har vektlagt å få inn ytterligere kompetanse på grønt, sårbare områder, storfekjøtt og melk, samt politisk forståelse. Særlig grøntnæringa har gjort en god jobb med å finne kandidater, og da er det gledelig å kunne innstille en fruktbonde som også har bred journalistisk og politisk bakgrunn til vervet som 1. vara, sier Åker.

– Vi har også i år fått inn markant færre forslag på kvinner enn på menn. Det er en utfordring som hele organisasjonen må ta tak i, mener Åker.

– Valgkomiteen har hatt som utgangspunkt å bygge det beste laget for den norske bonden. Vi mener at vi har kommet fram til et styre som vil gjøre en solid innsats for medlemmene i Norges Bondelag og landbruksnæringa i stort, avslutter hun.

Disse styremedlemmene ble valgt i 2023 og er ikke på valg i 2024: Arthur Salte fra Rogaland, Konrad Kongshaug fra Møre og Romsdal, Solveig Bratteng Rønning, Nordland (Tine) og Merethe Sund, Nordland (Nortura).