Innsatsprisen - en pris for stor innsats

Østfold Bondelag deler årlig ut prisen til en eller flere personer som har lagt ned en mangeårig og/eller enestående innsats for Østfoldlandbruket. Helt siden 1999 har fylkesstyret gjort dette, og fordi vårt årsmøte også i år er digitalt ble prisen overrakt hjemme på gården i Rygge.

Avgjørende for grøntmiljøet i Østfold

- Du har gjennom en årrekke vært aktivt med på å bygge og profesjonalisere miljøet for grønnsaksproduksjon og -videreforedling i Østfold, sa leder Svend Arild Uvaag under overrekkelsen. - Du så hva som var i ferd med å skje med potetproduksjonen og produsentmiljøet for 10 – 15 år tilbake, og tok initiativ til og fikk miljøet med på å bygge potetpakkeriet som var utgangspunktet for det som ble Grønt Pakkeri Øst. På samme måte tok du grep og fikk støtte for å utvikle bedriften med et moderne kjølelager, en satsing som sto ferdig i 2018. Dette for å møte mulighetene for andre krav til kvalitet og leveranseperiode på norske varer fra kjeder og forbrukere.

Se hele overrekkelsen, og ikke minst reaksjonen til Karl Emil her

 

 

Verdig prisvinner - fremhevet av mange

- Du er fremhevet som en meget god kandidat til Innsatsprisen fra flere grøntprodusenter som har fulgt ditt arbeid i mange år, understreket Uvaag.

Det fremheves at ditt arbeid har vært avgjørende for det sterke grøntproduksjonsmiljøet vi har i Østfold i dag, og at du bør påskjønnes for å ha vært den som har sett tendensene, tatt initiativ, skapt enighet og ikke minst fått produsentmiljøet til å samarbeide om utvikling og realisering.

– Du vil kanskje si at dette er ikke din ære alene. Det er sikkert riktig, men du skal ha en stor del av æren for å ta initiativ, stå i det, skape samarbeid om utvikling slik at dere sammen har bygd det grøntmiljøet vi ser i deler av fylket i dag. Vi registrerer at din sterke tro på produsenteierskap og samvirke som forretningsform ligger til grunn for ditt virke.

Karl Emil driver sammen med sin kone Berit Ullestad produksjon av løk, selleri, rødbeter, frilandsagurk og korn. Han takket spesielt Berit for å ha fått muligheten til å gjøre denne jobben for fellesskapet. - Uten hennes innsats på gården hadde ikke denne innsatsen vært mulig, sa en stolt prisvinner.