Fylkesstyret i Østfold Bondelag har vektlagt følgende i sin begrunnelse:

  • I sitt 25 års virke for Østfoldkorn har Toralf frontet og vært sentral i å utvikle kornproduksjonen i Østfold spesielt, og Østfoldlandbruket generelt.
  • I hans ledelse av Østfoldkorn har han lagt vekt på å vedlikeholde og bygge en bedrift som til enhver tid skal dekke eiernes behov og Østfoldkorn framstår i dag som et moderne kornanlegg med stor kapasitet og solid økonomisk ryggrad.
  • Toralf Hvidsten er en stor framsnakker av Østfoldbonden, og de muligheter som kornet representerer. Og vi vet at du blant bøndene som eiere framsto med stor troverdighet og du hadde stor tillit.
  • Tydelig samfunnsdebattant, også sett Østfoldkorn og bøndenes rolle i å være med å utvikle annet lokalt næringsliv. Ett eksempel på dette er at du var «arkitekten» bak når Østfoldkorn gikk inn som deleier av Denofa og var med å bidra til import av GMOfri soya.
  • Han har vært en ildsjel for norsk bygg i norsk lokalprodusert øl. Sammen med tidligere bryggerimester Åge Willy Olsen har du en stor del av æren for at Borg Bryggerier nå har gjort myten om at norsk korn er uegnet som basis for ølproduksjon grundig til skamme. Vi kan lese i Fredrikstad Blad at «Uten Hvidstens iver og faglige dyktighet hadde dette neppe vært mulig. Bryggeriet har bestilt rundt 900 tonn Østfold-korn til årets brygging. Omregnet i folkelige «hællitrær», betyr dette 9,6 millioner glass.»

 

Østfold Bondelag ønsker med denne prisen å vise sin takknemlighet til Toralf Hvidsten for hans innsats gjennom mange år til beste for landbruket.

Her forteller en engasjert Toralf om den fantastiske reisen det har vært å få være med på å utvikle Østfolds kornproduksjon gjennom det å lede Østfoldkorn, og ikke minst eventyret fra de første ideene til at Borg nå brygger øl på byggsorten Salome.