Styret i Østfold Bondelag har enstemmig vedtatt å tildele årets Innsatspris til Gerd Guren og Tor Anton Guren. Prisen får de for sin mangeårige innsats som rådgivere innen grønt næringen i Østfold.


Det er mange bønder i Østfold med grønnsaksproduksjon på gården sin som har nytt godt av søsknene Guren sin ekspertise og kvalifikasjoner gjennom vekstsesongene. Begge to innehar en solid kompetanse innenfor sine arbeidsfelt, og har gjennom en årrekke bidratt med råd og hjelp til mange østfoldbønder med grønnsaker både på friland og i drivhus!
 

Gerd Guren startet sin karriere i Jeløy og Omland Forsøksring tilbake i 1981. Hun bidro sterkt til at ringen vokste både faglig og økonomisk. Tor Anton begynte i Forsøksringen først noen år senere, rundt 1990. De utfylte hverandre og delte ansvarsområder, hvor Tor Anton ble poteteksperten og Gerd ble grønnsakseksperten. Østfolds mange frukt og grønt produsenter har gjennom mange år fått erfare hvor viktig søsknene Guren har vært for næringen, med stor og bred kunnskap jevnt fordelt på sine skuldre.
 

Østfold Bondelag ønsker å vise sin takknemlighet til både Gerd og Tor Anton Guren for deres mangeårige virke innen grønt næringen og overrekker prisvinnerne hvert sitt synlige bevis på at det er dere som er vinnerne av Østfold Bondelags Innsatspris for 2011.