Informasjon fra Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning AS –  Østfold

Jarle Bakklund                      
Driftsleder

Direkte telefon: +47 09700          
Faks: 
+47 69 13 76 67  
Mobiltelefon: +47 91 60 61 13

www.Norskgjenvinning.no